Algemene Voorwaarden van De Wasbare Luier, gevestigd te Kalmthout.
Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Neem zeker contact op met ons als je hierna nog met vragen zit.

Versie geldig vanaf 1 januari 2020

1. IDENTITEIT De Wasbare Luier

De Wasbare Luier
Achterbroeksteenweg 63
2920 Kalmthout
België
+32 (0)456 19 17 22
info@dewasbareluier.be
Ondernemingsnummer: 0736.325.317
BTW-nummer: BE0736.325.317

2. ALGEMEEN

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Lien Van Abbenyen met ondernemingsnummer 0736.325.317 en maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Achterbroeksteenweg 63 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ). De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van De Wasbare Luier wordt geplaatst via www.dewasbareluier.be

De website van De Wasbare Luier werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

3. AANBOD EN BESTELLING

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.dewasbareluier.be

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via e-mail aan info@dewasbareluier.be of op het telefoonnummer +32 (0)456 19 17 22. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

4. BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor levering in België en Nederland zijn de prijzen exclusief leveringskosten. De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De kosten van verzending zijn ook per land terug te vinden:

België
Indien de bestelling minder dan €75 bedraagt:
€5,30 verzendkosten voor adres in België
€3,99 verzendkosten voor postpunt of pakjesautomaat

Nederland
Indien de bestelling minder dan €75 bedraagt:
€7,95 verzendkosten voor adres in België
€6,95 voor een verzending naar een servicepunt

Ander land
Neem even contact op voor de huidige verzendkosten.

Afhalen
Indien je de bestelling komt afhalen bij ons, betaal je geen verzendkosten.
Indien je afhaalt in een van onze afhaalpunten, betaal je €1. 
 
Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Maestro, Apple Pay, iDEAL, Sofort Banking, Giropay of EPS.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…).  Indien via de webshop wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatisch terugbetaling mogelijk. De klant kan steeds contact opnemen met de verkoper om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen. 

5. BEVESTIGING BESTELLING

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

6. LEVERING

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor of door afhaling in een pakketautomaat. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien. De kosten van verzending zijn ook per land terug te vinden:

België

Indien de bestelling minder dan €75 bedraagt:
€5,30 verzendkosten voor adres in België
€3,99 verzendkosten voor postpunt of pakjesautomaat

Nederland
Indien de bestelling minder dan €75 bedraagt:
€7,95 verzendkosten voor adres in Nederland
€6,95 voor een verzending naar een servicepunt

Ander land
Neem even contact op voor de huidige verzendkosten.

Afhalen
Indien je de bestelling bij ons komt afhalen betaal je geen verzendkosten.
Indien je afhaalt in een van onze afhaalpunten, betaal je €1.
 
Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor, postpunt of pakketautomaat wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met de verzendmaatschappij. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen. De klant die kiest voor levering in een afhaalpunt, postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

7. RETOUR

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggezonden per post. Het artikel dient dan ongebruikt en originele verpakking te worden verzonden aan volgend retouradres: De Wasbare Luier, Achterbroeksteenweg 63, 2920 Kalmthout, België.

Terugzending is op kosten van de Klant.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Na ontvangst van de geretourneerde producten, stuurt de verkoper een bevestiging via e-mail.

Aan retour zijn geen extra kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald, bij voorkeur op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Let op, indien de klant slecht een deel van een bestelling retourneert wordt de aankoop herberekend naar de prijs van het deel van de bestelling dat de klant houdt. Het is hierdoor mogelijk dat je recht hebt op minder korting, waardoor de terugbetaling lager is dan de losse prijs van de geretourneerde producten.

8. GARANTIE

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: De Wasbare Luier, Achterbroeksteenweg 63, 2920 Kalmthout of via een mail naar info@dewasbareluier.be.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden via een mail naar info@dewasbareluier.be binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De kosten van verzending vanuit België en Nederland vallen ten laste van de klant.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9. HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper via een mail naar info@dewasbareluier.be.

Onze uitgebreide privacyverklaring vindt u hier terug. 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.

13. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECTH

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd.